İnkılap Tarihi 2. Ünite sonu değerlendirme çalışmaları soru ve cevapları

İnkılap Tarihi 2. Ünite sonu değerlendirme çalışmaları soru ve cevapları​ 

Ölçme ve değerlendirme.  Sayfa 44-45

A- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız

1- Almanya’nın Osmanlı devletinin  1. Dünya savaşında yanında katılmasını istemesinin nedenleri nelerdir.

Cevap: Osmanlı devletinin Jeopolitik konumundan faydalanmak, Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak, Osmanlı devletinin savaşa girmesi ile açılacak yeni cephelelerle savaşı geniş alanlara yaymak

2- Mondros ateşkes anlaşmasındaki Hangi maddeler Osmanlı devletinin işgalini kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

Cevap: 7 madde özetle Osmanlı ülkesinde herhangi bir yerde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir maddesinin amacu budur.

3- Paris Barış konferansının toplanma amacı nedir.

Cevap: Birinci Dünya savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek 

4-  İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur

Cevap: Mitigler düzenleyerek protesto etmişler…..

5- Milli mücadeleyi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir.

Cevap: Bulundukları bölgelerin kurtulşu için mücadele etmişlerdir.

6- Amasya görüşmelerinin temsil heyeti açısından önemi nedir.

Cevap: Bu Görüşme ile Osmanlı hükümeti resmen Temsil heyetini tanımıştır

7- Mustafa Kemal samsuna çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının nedenleri nelerdir.

Cevap: İstanbul hükümetinin isteklerine aykırı hareket etmesidir.

8- Temsil heyetinin Ankara’yı merkez olarak seçmesinin nedenleri nelerdir.

Cevap: Ankara Anadolunun tam ortasında olmakla cephelere ve önemli yollara yakın olması vs…

9- Büyük Millet meclisine karşı ayaklanmaların nedenleri nelerdir.

Cevap: 1- Osmanlı hükümetinin ve itilaf devletlerinin milli mücedelenin Osmanlı halifesine karşı olduğu propagandaları

2- İngilizlerin Boğazlar ayerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi. 

3- Kuvayı Milli birliklerinin bazı bölgelerde disiplinsiz davranması ve düzenli orduya katılmak istememesi

4-Azınlıkları ayrı birer devlet kurmak istemeleri 

10- Sevr anlaşmasına karşı Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri neler olmuştur.

Cevap: Osmanlı hükümetinin Tepkisi: Sevr anlaşmasının ağır hükümler kabullenlmiştir.

M. Kemal'in tepkisi: Anlaşmanın Kabul edilemeyecek olduğunu beyan etti.

Türk Milletinin Tepkisi : Sevr Anlaşması Türk halkının azmini kırmadı aksine bağımsızlığa olan aşkını daha da perçinledi

B- Aşağıdaki cümlelerde boş  bırakılan yerleri Uygun öncüllerden biri ile doldurunuz.

1- Sivas kongresi sonrası Milli mücadelenin yayın organı olarak İRADEi  MİLLİYE gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

2- Sevr anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere padişah tarafından eski nazırlar ve komutanlardan oluşan SALTANAT  ŞURASI  toplanmıştır.

3- Osmanlı devletinin kaybettiği son kuzey Afrika toprağı  TRABLUSGARP dır

4- Son Osmanlı Mebusan meclisindeki Milli Mücadele taraftarları FELAHI VATAN grubunu kurmuşlardır.

5- Manyas, Susurluk  gönen Biga ve Adapazarı bölgesinde  ANZAVUR  Ayaklanmasını bizzat Osmanlı hükümeti desteklemiştir.

6- Sivasta bir kongre toplanması kararı AMASYA GENELGESİ ile alınmıştır

7-misakı Milli kararları OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNDE kabul edilmiştir.

8- İstiklal mahkemeleri  HIYANETİVATANİYE kanunun çabuk uygulanması için kurulmuştur

9- 1. Dünya savaşı Avusturya- Macaristan Veliahtı Ferdinand’ın  SIRBİSTAN  gezisinde öldürülmesi sonucu başlamıştır.

10- Osmanlı devletinin devamını Amerikan mandasına bağlılıkta olabileceğini savunan cemiyet WİLSON İLKELERİ CEMİYETİ dir.

C- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.

1- ( Y)1. Dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak amacıyla birleşmiş milletler kurulmuştur.

2- (   D)Mondros ateşkes anlaşması sonrası Osmanlı devletinde ik işgal edilen yer izmirdir.

3- (  D )İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline Paris barış konferansında karar verildi.

4- (  )Milli Mücadeleye destek veren cemiyetler Erzurum Kongresinde birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

5- (  Y )Mustafa  KEMAL  Samsun’a geldiğinde Yıldırım Orduları grup komutanıdır

6- (  D )Erzurum Kongresi  toplanış amacı bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.

7- (  )Anadolu Ajansı milli birlik ve bütünlüğe zarar verecek iç ve dış tüm yayınlara karşı milleti uyarmak için kurulmuştur,

8- (  Y )Son Osmanlı Mebusan meclisi, Mustafa Kemal’in istediği şehirde toplanmıştır

9- (  )Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları İstanbul hükümeti ve işgal devletleri desteklemiştir.

10- (  )İmzalanmasına rağmen Sevr anlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

Ç – Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

 

Yahya GÜNGÖR - Yahya GÜNGÖR Çatalpınar Çok Programlı Lisesi Tarih Öğretmeni. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2001 yılı Mezunu. 2005 yılından beri Tarih Öğretmenliği Yapmakta ve 2009 yılından bu yana Web Sitesi İle ilgilenmektedir. Joomla ve Wordpress Konusunda bilgi sahibidir.
Yahya has written 439 awesome articles.

Yorum:

7 yorumlar

 1. kemal 17 Kasım 2013 at 19:06 - Reply

  çokk teşekkürler

  çoktan secmeliler neden yokk

  :(

 2. kemal 17 Kasım 2013 at 19:08 - Reply

  bn 8. sınıfım ama hoca bunları performans olarak verdi :( çoktan secmelileri yapamadım..                 19:07        17/11/2013

 3. Yahya GÜNGÖR 17 Kasım 2013 at 19:22 - Reply

  Bu gönderiyi takip et yayınlayacağım. 

 4. ilhan 30 Kasım 2013 at 16:26 - Reply

  yanlış doğruda 2 soru ilk işgal edilen yer musul değilmidir. kasım 1918

 5. eda 04 Aralık 2013 at 20:54 - Reply

  çoktan seçmelilerin cevapları arkadaşlar :

  1-D

  2-D

  3-D

  4-C

  5-A

  6-D

  7-C

 6. esra 13 Ocak 2014 at 19:00 - Reply

  hiç birşey anlamadım aradıgım sorular yok

Bir Yorum Yaz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 1 = 3